Generelle handelsbetingelser for KP Conveyors ApS.

 

Hvis ikke andet er skriftligt aftalt, gælder følgende betingelser for aftaler, som indgås med KP Conveyors ApS

KP Conveyors ApS accepterer ikke købers indkøbsbetingelser

Ansvar:

Salg og levering finder sted efter almindelige leveringsbetingelser: NL92.

Betalingsbetingelser:

Betaling forfalder netto kontant 30 dage fra fakturadato. Ved fremsendelse af skriftlig rykker opkræves et gebyr på DKK

175,- pr. rykker. Efter forfaldsdato beregnes rente med 1 % pr. påbegyndt måned. Køber har ikke ret til betaling ved modregning.

Enhver forsinkelse af betalinger giver endvidere KP Conveyors ApS ret til at tilbageholde yderligere levering og frigør samtidig KP Conveyors ApS for enhver anden kontraktlig forpligtelse. Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modregninger af nogen art.

Priser:

Alle priser er ekskl. moms og andre afgifter.

Annullering af ordre:

En annullering af ordre kan kun ske med vor indforståelse. Varer som ikke er standard lagervarer, kan ikke annulleres.

Tegningsmateriale:

Med mindre andet er skriftligt aftalt, tilhører tegninger, STEP og PDF, KP Conveyors ApS, og må ikke kopieres, eller på nogen måde benyttes til egen produktion, uden vores accept.

Returnering:

Returnering af varer kan kun ske efter forudgående skriftlig aftale og sendes da franko til KP Conveyors ApS

Varer tages kun retur i ubeskadiget og ubrugt stand, og varer skal være ledsaget af en følgeseddel, der refererer til den indgåede aftale, samt kopi af vores følgeseddel af leverede varer. Returnerede varer krediteres kun mod fradrag af vore omkostninger, dog min. DKK 1000,- ekskl. moms.

Mangler og fejl:

Hvis køber vil påberåbe sig en mangel eller fejl, skal køber, straks efter at manglen eller fejlen er opdaget, skriftligt redegøre for dette

Ekspeditionsgebyr:

Ved ordre under DKK 1500,- netto, ekskl. moms opkræves et tillæg for afvikling af ordren på DKK 600,00 netto.

Forsendelse: Ex Works, Incoterms 2000

Forsendelse sker for købers regning, ab aftalt sted, i vort valg af transportør og emballage, hvis andet ikke er aftalt ved

bestillingen. Risikoovergang sker, når godset overdrages til transportør. Forsikring tegnes af køber.

Emballage tages ikke retur.

Kursforbehold og pris ændringer:

Ændres kursforholdet mellem den danske krone og leverandørlandets valuta med mere end 2% fra tidspunktet for aftalens indgåelse og til selskabet har modtaget kundens betaling, forbeholder selskabet sig ret til at regulere salgsprisen med den fulde difference.

Levering:

Den anførte leveringstid er bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbud/aftalens indgåelse.

KP Conveyors ApS forbeholder sig ret til at udskyde leveringstidspunktet eller annullere ordren, såfremt årsagen skyldes omstændigheder, som KP Conveyors ApS ikke er ansvarlig for. Den anførte leveringstid er ab. fabrik.

KP Conveyors ApS.
Gørtlervej 10
DK-6600 Vejen
CVR nr. 33163134
Tlf. +45 20 30 53 54
Mail: info@kp-conveyors.dk

Bank: Danske Bank
Konto: 3227-10769051 DKK
IBAN: DK7430000010769051
Swift: DABADKKK